ALICE åbner for udvikling, udendørskoncerter og nye formater på grund af teknisk benspænd

EHM optræder til ALICE Archives / Foto: Adriana Zak

I dag, 6. maj, åbner de danske spillesteder efter at have været coronalukkede siden december.
ALICE venter dog med at genåbne vores fysiske koncertsal, men åbner for undersøgelser af nye formater, nye aktiviteter med nye samarbejdspartnere og på nye steder. Bagtæppet for den beslutning er, at ALICE har testet vores ventilationssystem, og resultaterne viser, at det skal udbedres før det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne dørene for koncerter – især i en tid, hvor der grundet COVID-19 er øget fokus på netop god ventilation. Trods ærgrelsen over ikke at kunne åbne, kan det dog vise sig at være et heldigt benspænd for ALICE.

ALICE har været særdeles aktive under lockdown-perioden. Vi har ikke holdt lukket, men været åben på nye betingelser. Den praksis og erfaring bygger vi videre på i den kommende tid. ALICE har i foråret lanceret to typer open calls: ALICE Works og ALICE Studio, begge har været en meget stor succes. Der er kommet mere end 300 ansøgninger fra hele verden. ALICE Works er bestillinger af nye værker, der præsenteres i det nye år. ALICE Studio er et format, hvor vi har lånt koncertsalen inkl. teknikere og udstyr gratis ud til kunstneriske projekter inden for teater, musik, litteratur, performance, formidling med mere. Fra medio februar til slut april, har der derfor været aktiviteter på ALICE stort set hver dag. Ydermere har ALICE lanceret videokanalen ALICE Archives, som er koncerter i miniformat filmet, klippet og redigeret af den prisvindende instruktør Frigge Fri.

Spild ikke en god krise

“Det er klicheen om ikke at spilde en god krise. Anden lockdown-periode har på mange måder været en gave for ALICE. Vi har udtænkt nye formater, været særdeles udviklende og aktive omkring det danske musik- og kunstliv, og etableret nye netværk og forbindelser, som ikke var blevet opsøgt og udviklet under normale betingelser. Det er min klare opfattelse, at vi gennem det arbejde har nærmet os en model for, hvordan vi fremtidigt vil handle og prioritere. Vi er simpelthen blevet en mere relevant og aktiv kulturinstitution takket være corona”, siger spillestedsleder Bjarke Svendsen. 

“I de kommende måneder præsenterer ALICE koncerter i gården ude foran spillestedet under vores Summer Series, koncerter på alternative steder i København samt koncerter i andre kommuner, og derigennem skruer vi op for vores ambition om at gøre den eksperimenterende musik og folkemusikken fra hele verden borgernær og tilgængelig. Dertil har vi på ALICE startet et systematiseret udviklingsprojekt med Urgent Agency, hvor vi føder nye formater, nye måder at udkomme på og har systematiseret det på en vis, hvor vi har udvikling fast på skoleskemaet. Dette med henblik på fortløbende at levere bud på, hvordan en tidssvarende kulturinstitution handler, tager sig ud, møder kunstnere, borgere og publikum og inddrager dem i udviklingen af vores tilbud”, forklarer Bjarke Svendsen.

Det er selvfølgelig udfordrende for ALICE ikke at kunne præsentere koncerter i vores eget hus den kommende tid, og vi glæder os til igen at kunne åbne dørene for koncerter. Men vi er 100 procent trygge ved, at vi får vendt situationen til det bedste og går derfor konstruktivt og udviklende til opgaven. Og vi håber og tror på, at vi, når situationen er løst, vil have fundet frem til en bedre version af os selv. Både hvad angår koncertsalens stand og vores måde at arbejde på. I mellemtiden kan man som sagt se frem til masser af koncerter – både på ALICEs udendørs Summer Series-scene og rundt omkring i byen, hvor vi præsenterer koncerter i samarbejde med bl.a. Brorsons Kirke, Christianshavns Beboerhus, URBAN 13, Musikcafeen og Sankt Johannes Kirke. Få overblikket her.

Slutteligt vil vi på ALICE gerne takke Københavns Kommune, Projektstøtteudvalget for Musik og Slots- og Kulturstyrelsen for støtte, opbakning og forståelse i denne situation.