ALICE forstærker indsatserne om det kollektive gennem ansættelse af spillestedsleder

Foto: BaBa Zula live på ALICE i februar 2020. Af Jakub Jezný

ALICE har fundet sin nye spillestedsleder. Det bliver Bjarke Svendsen, der træder ind i jobbet med stor erfaring fra spillestedsområdet og ikke mindst med klare visioner om udvikling af fællesskaber, frivillighed og deltagelse i samfundet og debatten. Visioner som harmonerer med de ambitioner ALICEs bestyrelse har for stedet.

1 januar påbegyndte ALICE en ny fireårig periode som regionalt spillested. Ambitionerne er tårnhøje for både det kunstneriske, for formaterne koncerterne præsenteres i, for samarbejderne og måden ALICE arbejder på. 

ALICE er et spillested, som arbejder med en bevidst dobbelthed. På den ene side skal ALICEs program afspejle en stram kuratorisk linje, som skal præge debatten og samfundet og inspirere publikum og musikskabere. Samtidigt skal ALICE i lige så høj grad lade sig definere af det samfund, som ALICE er en del af. 

Særligt den sidste øvelse kræver nye arbejdsmetoder, og derfor har ALICEs bestyrelse ansat Bjarke Svendsen som ny spillestedsleder fra 1. februar 2021. 

“Bjarke Svendsen har i sit arbejde som kunstnerisk leder af G((o))ng Tomorrow Festivalen og som kunstnerisk og daglig leder af Jazzhouse stor erfaring med kollektive og demokratiserede arbejdsprocesser omkring kunstneriske produkter. Dette arbejde ønsker bestyrelsen og den nye spillestedsleder at bygge videre på og sammen med ALICEs personale udvide til andre områder af ALICEs virke som led i udmøntningen af den nye 4-årige strategi. Vi arbejder således på at udvide kurateringsgruppen, de frivilliges engagementsområder og ALICEs deltagelse i samarbejdsprojekter uden for ALICEs rammer. Bjarke Svendsen kommer ligeledes med et udstrakt nationalt og internationalt netværk, vi glæder os til at sætte i spil”, udtaler Rikke Frisk, bestyrelsesleder for Fonden ALICE.   

Udgangspunktet for ALICEs virke de kommende fire år er musikken, men dette kan beriges med bidrag fra andre grene af kunsten og samfundet som sådan: 

“ALICE er et kunstnerisk voldsomt ambitiøst spillested og et flagskib inden for sit felt i europæisk målestok. Så udviklingen af ALICE vil bestå i som minimum at fastholde de kunstneriske ambitioner, udvikle på arbejdsmetoderne, løfte rammerne, skærpe formidlingen samt udvikle på de formater ALICE udkommer i. For eksempel være et spillested, som også har andre kunstneriske formater end musik som sit materiale”, siger ALICEs kommende spillestedsleder, Bjarke Svendsen. Han fortsætter: 

“Der er et stort potentiale i at udvikle på relationen til det omgivende samfund – ALICE skal være sulten på samfundet. Fra de helt lokale relationer til et styrket engagement i internationale netværk. Således at ALICE gennem musik og relaterede kunstarter både former en offentlig debat, og lader sig præge, forme og forstærke at de mange nødvendige tanker, initiativer og drømme som ulmer hos personer og organisationer uden for ALICE.” 

FAKTABOKS: 

Bjarke Svendsen har de seneste tre år været direktør i Snyk og kunstnerisk leder for G((o))ng Tomorrow Festivalen. Før det har han været været daglig og kunstnerisk leder på Jazzhouse og Global, musiksagkyndig i forskellige fonde, siddet i forskellige bestyrelser og juryer i Danmark og udlandet og været en aktiv stemme i kulturpolitiske debatter.