Torsdag 23.05.2019120 DKK

Riccardo Sinigaglia (IT) + År og Dag

Experimental electronic

Fyld din aften med minimalistiske kompositioner, shamanistiske stemninger og elektroakustiske udforskninger, når sammenslutningen År & Dag samt en af den italienske elektroniske musiks førende skikkelser, Riccardo Sinigaglia, byder på stærkt program. Aftenen byder på koncerter med Sinigaglia og År & Dag samt visning af videoværker fra Sinigaglias kunstnergruppe Correnti Magnetiche. Præsenteres i samarbejde med TAPE og Sun Ship.

Riccardo Sinigaglia
Riccardo Sinigaglia er komponist og musiker. Han har igennem en lang karriere beskæftiget sig med elektronisk musik, teknologi og musiketnologi. Hans samlede værk, der dyrker fascinationen af det umiddelbart modstridende i teknologiske muligheder og shamanistisk urmusik, opstiller en momentant samtidig lydlig fortid, nutid og fremtid. Sinigaglia har siden sidst i 70’erne været en helt central skikkelse på en interessant italiensk musikscene, der overordnet set har reaktualiseret kompositorisk minimalisme og fornyet den med mikrochippen og hjemmestudiet som afgørende medspillere. Minimalismens relation til ikke-vestlig musikkultur fremhæves og understreges i Sinigaglias arbejde. I 1980 stiftede han Futuro Antico med Walter Maioli og Gabin Dabiré, og udgav et selvbetitlet album. I 1985 stiftede han og Mario Canali kunstnergruppen Correnti Magnetiche. I 1986 udgav han sit første soloalbum, Riflessi, som blev genudgivet i 2017. Han er albumaktuel i 2019 med LP’en In Fa på Black Sweat Records. Riccardo Sinigaglia underviser til daglig i elektronisk musik på konservatoriet i Milan, hvor han selv studerede i 70’erne.

Cirkulært Musiksystem
Sammenslutningen År & Dags fire medlemmer, Anders Lauge Meldgaard, Andreas Pallisgaard, Mads Pind Forsby og Michael Mørkholt præsenterer ny musik til et elektroakustisk system og instrumentarium, der sammenkæder digital og analog teknologi, mekanik og menneske i ét kredsløb. Stykket Cirkulært Musiksystem kredser om tiden. En stor mængde hjemmebyggede mekaniske træhjul med håndsving styrer en række synthesizere, sequencere, slagtøj, støjmaskiner mm. Den cirkulære bevægelse danner rammen for kompositionslogikken. Det hånddrevne princip og hjulenes fysik og idiomatik skaber en sejlende og vævende rytmik, hvor flere sprængte tidsligheder sammenlægges til en særegen og lagdelt fællestid. År & Dag har udarbejdet et kompositionssystem, der er tænkt som et installatorisk værk, betjent af komponisterne selv. De fire medlemmers individuelle arbejdsgange og kunstneriske idéer smelter sammen og fremføres i fællesskab. Cirkulært Musiksystem er nyskabt grænsesøgende musik, der udvider både de bestående kompositoriske konventioner og den gængse koncertform. Systemet udfordrer og genforhandler kunstnersubjektet og musikerens individuelle position til fordel for en større centrifugal fællesform, hvor den enkelte medvirkende indgår i et organisk kredsløb. Musikken er udarbejdet på instrumentariets præmisser; dets muligheder og dets begrænsninger.

Correnti Magnetiche
i 1985 Stiftede Riccardo Sinigaglia og Mario Canali kunstnergruppen Correnti Magnetiche. De benyttede tidlig computer teknologi og digitale systemer til skabelsen af audio-visuelle værker, de arbejdede installatorisk, producerede videobånd og spillede elektroniske koncerter. Correnti Magneticos værker har vundet mange priser internationalt ved udstillinger og demonstrationer af computerkunst i Østrig, Japan U.S.A., Italien, Ungarn og Schweiz. De er blevet vist på TV og spillet i radio verden over.

Torsdag 23.05.2019
Dørene åbner kl: 19:00
Koncerten starter kl: 20:00
Pris: 120 DKK inkl. gebyr

Køb billet
×