Lørdag _08.06.19120 DKK + gebyr

Klang i ALICE

Composition og avantgarde

Kom til Klang Festival i ALICE. Sammen med bl.a. Athelas Sinfonietta sætter avantgarde-festivalen Klang denne dag fokus på ny kompositionsmusik uden for den vestlige kulturkreds.

 

15.00 Alexandra Hallen*
17.00 Athelas Sinfonietta
18.00 Sofia Kayaya*
18.30 Amazonekvartetten
19.00 Fællesspisning og Musiksnak
20.00 My voice, Your voice, our voice

*Kan også tilgås uden billet

KLANG i Alice
Musik er det universelle sprog, musikkens sprog har ingen grænser – de
åbenlyse klicheer står i kø, og vi ved godt, at de ikke er helt rigtige.
Selvfølgelig er musikken forskellig jorden over, selvfølgelig er
musikkulturerne og måderne vi lytter til musik helt forskellige. En ting
er dog fælles for os alle sammen: vi laver alle musik. I KLANG i Alice
tager KLANG Festival sammen med bl.a. Athelas Sinfonietta et skridt ud i
verden, for at møde nogle af de andre måder den nye musik lyder på uden
for den lille vestlige kulturkreds. Derfor er festivalen til disse
koncerter også rykket til spillestedet Alice, der huser verdensmusikken i
alle dens mangfoldigheder.

Læs mere på klang.dk

—-

Day ticket: This day ticket gives access to all the activities of the KLANG festival on June 8:

15.00 Alexandra Hallen *
17.00 Athelas Sinfonietta
18.00 Sofia Kayaya *
18.30 Amazon quartets
19.00 Joint eating and Musiksnak
20.00 My voice, Your voice, our voice

* Can also be accessed without a ticket

KLANG in Alice
Music is the universal language, the language of music has no boundaries
obvious clichés are in line, and we know they are not quite right.
Of course, the music is different from all over the world, of course
The music cultures and the ways we listen to music are completely different. A thing
is common to all of us: we make all the music. In KLANG in Alice
takes KLANG Festival together with eg. Athelas Sinfonietta one step ahead
The world, to meet some of the other ways the new music sounds without
for the small western cultural circle. Therefore, the festival is for these
concerts also moved to the playground Alice, which houses the world music
all its diversity.

Lørdag _08.06.19
Dørene åbner kl: 15:00
Koncerten starter kl: 15:00
Pris: 120 DKK + gebyr

Køb billet120 DKK