I den seneste tid har livemusikbranchen været præget af sager om koordinering af prisstrukturer, eksklusivaftaler, med mere. Men hvad er op og ned i disse sager, og hvordan relaterer de sig til landets konkurrenceretslige regler? Kort sagt: Hvad må livebranchen, og hvad må den ikke?

Alt dette bliver der sat spot på, når ALICE i samarbejde SIRIUS Advokater inviterer til oplæg om de konkurrenceretlige rammer for samarbejder i livebranchen. Vi har inviteret advokat og partner hos SIRIUS advokater, Thomas Grønkær, til at holde et vidensoplæg. Thomas Grønkær er specialist på konkurrenceområdet og har håndteret flere sager om bl.a. konkurrenceforvridende adfærd.

Det foregår tirsdag 06.06.2023 09:30-11:30 på ALICE på Stairway. Døre åbner 09:15.

PROGRAM
9:30: Velkomst og formål med oplægget
– De konkurrenceretlige rammer for samarbejde mellem virksomheder
– Hvornår anses man for konkurrenter?
– Horisontale og vertikal samarbejder, herunder indgåelse af aftaler om eksklusivitet
– Hvornår kan der være tale om konkurrenceforvridende adfærd, herunder ulovlig priskoordinering og markedsopdeling?
– Rammerne for generel informationsudveksling
– Individuel fritagelse af aftaler
10:30:
– Liveudsendelse ophører –
Kort kaffepause
Spørgsmål fra salen
Fremtidig opfølgning og udfærdigelse af retningslinjer ved Dansk Live
En sag for hele kulturlivet
ALICE lægger hus til oplægget, fordi debatten er en sag for hele kulturlivet og giver anledning til nogle vigtige refleksioner for livebranchen. Således vil ALICE bidrage til at tilvejebringe den nødvendige viden, så branchen i fællesskab kan tage debatten og handle hensigtsmæssigt på et kvalificeret grundlag. 

Det forklarer spillestedslederen på ALICE, H.C. Gimbel.“Er branchens aktører tilstrækkeligt opmærksomme på mulige problematikker i
 forhold til videndeling og samarbejder? Kan sagerne bruges som anledning til at skabe 
bedre betingelser og diversitet for de danske spillesteder? Eller er konsekvensen af 
sagerne, at branchens handlemuligheder indsnævres, så der skal findes nye veje for 
at sikre udbuddet af musik på de danske scener?”

Han fortsætter:

Det drejer sig om nogle spørgsmål, som vi alle i kulturlivet bør tage stilling til – i særdeleshed de store agenturer og bevillingsmyndighederne, som tilsammen sætter mange af rammerne for kulturinstitutionernes muligheder.”

Deltagelse er gratis ved forhåndstilmelding på info@alicecph.com
Digital deltagelse er mulig via Facebook-event.
 Vi byder på kaffe og vand.

Lokation:
ALICE på Stairway
Lindehøjen 12
2700 Vanløse

 

×