Organisation

ALICE er for perioden 2017-2020 udpeget som Regionalt Spillested med støtte fra Statens Kunstfond og Københavns Kommune.

ALICE drives af Fonden ALICE. Fondens bestyrelse består af:

 

Rikke Frisk

Forperson
Udpegningsperiode: 2017 – 2020

 • Chefproducent i CPH Opera Festival
 • Partner i kulturproduktionskollektivet Indgreb
 • Musikfaglig erfaring som bl.a. tidligere daglig leder af Strøm Festival og sekretariatsleder for Københavns 3-årige værtskab for WOMEX – the world music Expo samt, diverse koncert- og festivalproduktioner.
 • Bestyrelsesmedlem for spillestedet Global før tiltrædelse i Fonden Alice.
 • Medlem af Københavns Kommunes Musikudvalg

 

Henrik Sveidahl

Næstforperson
Udpegningsperiode: 2017 – 2020

 • Uddannet musiker og musiklærer fra Rytmisk Musikkonservatorium med saxofon som hovedinstrument. Han har endvidere bifag i musikvidenskab fra Københavns Universitet.
 • Omfattende kunstnerisk karriere bag sig bl.a. som medgrundlægger af Tango Orkestret og som musiker i en lang række orkestre på den danske musikscene.
 • Arbejdet som underviser i en lang række sammenhænge, herunder som underviser på Rytmisk Musikkonservatorium fra 1994-2005 – perioden 1997-2015 som prorektor.
 • I 2005 udpeget som rektor ved Rytmisk Musikkonservatorium.
 • Deltagelse i en række nationale og internationale samarbejdsfora mv. i relation til kunst og kulturliv og uddannelse.

 

Pernille Backhausen

Bestyrelsesmedlem
Udpegningsperiode: 2017 – 2020

 • Advokat og bestyrelsesformand i SIRIUS advokater
 • Fagligt speciale i arbejds- og ansættelsesret, herunder frivillighed
 • Advokat for flere kulturelle institutioner, samt bestyrelsesmedlem og formand i sådanne (bl.a. Nørrebro Teater og Tegners museum)
 • Økonomisk indsigt og erfaring med styring af dette (bl.a. via BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S)
 • Erfaring med spillestedet Fonden Copenhagen Jazzhouse inden tiltrædelse i Fonden Alice

 

Maria Theessink

Bestyrelsesmedlem
Udpegningsperiode: 2018 – 2021

 • Kunstnerisk leder og pressechef på Tønder Festival siden 2014.
 • Ejer af PR firmaet MT Promotion siden 2001, hvor hun har arbejdet med freelance PR for en lang række musikere i ind- & udland
 • Har arbejdet på bookingbureauet Aarhus Musikkontor (Skandinavian) samt på pladeselskabet Have A Cigar.
 • Medlem af Dansk Lives bestyrelse (næstformand fra 2018) fra 2016 – 2019.

 

Lotte Alberdi-Saugstrup

Bestyrelsesmedlem
Udpegningsperiode: 2018 – 2021

 • Uddannet Cand.merc.fir fra CBS
 • Økonomichef for Roskilde Festival siden 2013
 • Tidligere økonomisk konsulent hos Deloitte, men fokus på økonomiske processer og regnskabsaflæggelse for sammenlagte offentlige og selvejende institutioner
 • Erfaring med at skabe økonomisk klarhed og viden med værdiskabende formål for kulturelle og frivilligdrevne institutioner
 • Deltagelse i netværksfora ved ISOBRO, med fokus på værdiskabende regnskabsaflæggelse og controlling for velgørende institutioner

 

Fra ALICEs vedtægter pkt. 4.3:
Bestyrelsesmedlemmer udpeges for 3 år ad gangen og kan genudpeges, dog maksimalt for en sammenhængende periode på i alt 9 år.

Dokumenter

Rammeaftale 2017-2020

Vedtægter for Fonden Alice

Årsrapport 2018

Årsrapporter 2017, Global og Jazzhouse